Aktualny Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia: Gabriela SKRZYPEK

Wice Prezes: Aleksandra KINAST

Skarbnik: Marian PRICEL

Sekretarz: Maria ZACHARA

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów