Jak pomagać? Przewodnik dla tych, którzy chcą nieść pomoc innym

Redakcja

7 kwietnia, 2024

Chęć pomocy innym jest naturalnym odruchem, który może przynieść wiele korzyści zarówno dla osoby pomagającej, jak i tej, której pomagamy. Wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać, może być nieoceniona w różnych sytuacjach życiowych. W tym artykule przedstawimy różne aspekty pomocy, takie jak rozumienie potrzeby pomocy, efektywne metody niesienia wsparcia, a także sposoby pomocy w różnych sytuacjach i na odległość.

Rozumienie potrzeby pomocy

Rozumienie pomocy oznacza zdolność do zauważenia, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia oraz zrozumienie, jakie są przyczyny tej potrzeby. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas może w pewnym momencie życia potrzebować pomocy, a zrozumienie tego jest kluczowe dla skutecznego niesienia wsparcia.

Dlaczego ludzie potrzebują pomocy?

Przyczyny, dla których ludzie mogą potrzebować pomocy, są różnorodne. Dlaczego potrzebują pomocy może wynikać z sytuacji życiowych, takich jak choroba, utrata pracy, problemy finansowe, czy kryzys emocjonalny. Przykłady sytuacji, w których ludzie mogą potrzebować pomocy, to między innymi:

 • osoba doświadczająca przemocy domowej,
 • osoba starsza lub niepełnosprawna potrzebująca wsparcia w codziennych czynnościach,
 • osoba w trudnej sytuacji materialnej, która potrzebuje pomocy finansowej.

Różne formy potrzeby pomocy: od finansowej do emocjonalnej

Formy pomocy mogą przybierać różne postaci, w zależności od potrzeb osoby, której chcemy pomóc. Dwie główne kategorie to pomoc finansowa i pomoc emocjonalna. Pomoc finansowa może obejmować wsparcie materialne, takie jak pożyczki, darowizny, czy pomoc w znalezieniu pracy. Pomoc emocjonalna natomiast może polegać na wysłuchaniu, okazaniu zrozumienia, czy udzieleniu rady. Przykłady różnych form pomocy to:

 • zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebującego,
 • udzielenie wsparcia w postaci rozmowy i zrozumienia,
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem świadczeń socjalnych.

Jak rozpoznać, kiedy ktoś potrzebuje pomocy?

Rozpoznanie potrzeby pomocy może być trudne, zwłaszcza gdy osoba potrzebująca nie wyraża swoich potrzeb wprost. Istnieją jednak pewne znaki i sygnały, na które warto zwrócić uwagę, aby zauważyć potrzebę wsparcia. Oto kilka porad, jak rozpoznać, kiedy ktoś może potrzebować pomocy:

 • zwróć uwagę na zmiany w zachowaniu, takie jak wycofanie się, apatia, czy nadmierna agresja,
 • zauważ, czy osoba ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak gotowanie, sprzątanie, czy dbanie o higienę,
 • zwróć uwagę na sygnały wypowiedzi, takie jak częste narzekanie, wyrażanie bezradności, czy prośby o pomoc.

Jak efektywnie pomagać?

Efektywna pomoc to taka, która przynosi realne korzyści osobie potrzebującej, nie tylko doraźnie, ale także w dłuższej perspektywie. Aby pomagać efektywnie, warto zastosować się do kilku zasad, które pozwolą na skuteczne niesienie wsparcia.

5 kroków do skutecznego niesienia pomocy

Przedstawiamy 5 kroków do pomocy, które mogą pomóc w praktyce:

 1. Zrozumienie potrzeb osoby, której chcemy pomóc – warto zadać sobie pytanie, jakie są jej rzeczywiste potrzeby i jak możemy je zaspokoić.
 2. Określenie swoich kompetencji i zasobów – warto zastanowić się, w jaki sposób możemy pomóc, wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i zasoby.
 3. Planowanie pomocy – warto opracować plan działania, który pozwoli na efektywne niesienie wsparcia.
 4. Współpraca z innymi – warto nawiązać współpracę z innymi osobami lub organizacjami, które mogą pomóc w realizacji planu pomocy.
 5. Monitorowanie i ewaluacja – warto śledzić postępy w niesieniu pomocy oraz oceniać skuteczność działań, aby w razie potrzeby wprowadzać korekty.

Jak pomóc bez naruszania granic?

Pomoc bez naruszania granic to taka, która szanuje prywatność, autonomię i godność osoby potrzebującej. Aby pomagać w ten sposób, warto pamiętać o kilku zasadach:

 • Pytaj o zgodę na pomoc – zanim zaczniesz pomagać, upewnij się, że osoba potrzebująca na to wyraziła zgodę.
 • Szanuj granice – nie narzucaj swojej pomocy, jeśli osoba potrzebująca jej nie chce lub nie potrzebuje.
 • Uwzględniaj potrzeby i oczekiwania osoby potrzebującej – dostosuj swoją pomoc do indywidualnych potrzeb i życzeń osoby, której chcesz pomóc.
 • Dbaj o swoje granice – pamiętaj, że pomoc innym nie powinna odbywać się kosztem Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Jak pomóc, nie narażając się na wypalenie?

Pomoc bez wypalenia to taka, która pozwala na zachowanie równowagi między niesieniem wsparcia innym a dbaniem o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Aby pomagać w ten sposób, warto zastosować się do kilku zasad:

 • Ustal priorytety – zastanów się, które zadania są najważniejsze i skup się na nich, zamiast próbować pomóc we wszystkim naraz.
 • Ucz się mówić „nie” – nie bój się odmówić pomocy, jeśli czujesz, że nie dasz rady jej udzielić lub potrzebujesz odpocząć.
 • Dbaj o swoje zdrowie – pamiętaj o regularnym odpoczynku, zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, które pomogą Ci utrzymać siły witalne.
 • Wspieraj się innymi – otaczaj się osobami, które również pomagają innym, aby móc dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać.

Pomoc w różnych sytuacjach

W zależności od konkretnej sytuacji, pomoc w sytuacjach może przybierać różne formy. Warto zatem poznać, jakie działania mogą być najbardziej pomocne w poszczególnych przypadkach. Poniżej przedstawiamy przykłady, jak pomagać w różnych sytuacjach.

Jak pomóc osobie w kryzysie?

Pomoc w kryzysie może być kluczowa dla osoby doświadczającej trudności. Aby pomóc osobie w kryzysie, warto zastosować się do następujących porad:

 • Okazuj wsparcie emocjonalne – słuchaj uważnie, okazuj empatię i zrozumienie.
 • Zachęcaj do poszukiwania pomocy specjalistycznej – terapeuty, psychologa czy psychiatry.
 • W razie potrzeby, pomóż w zorganizowaniu transportu do placówki medycznej lub innych miejsc, gdzie osoba może otrzymać pomoc.
 • Wspieraj w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego postępowania, ale nie narzucaj swojego zdania.

Jak pomóc osobie starszej lub niepełnosprawnej?

W przypadku pomocy osobie starszej lub pomocy osobie niepełnosprawnej, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Ułatwiaj codzienne czynności – np. zakupy, sprzątanie, gotowanie czy opiekę nad zwierzętami.
 • Wspieraj w załatwianiu spraw urzędowych, medycznych czy finansowych.
 • Dbaj o bezpieczeństwo – sprawdzaj, czy w domu nie ma przeszkód czy zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków.
 • Okazuj wsparcie emocjonalne – rozmawiaj, słuchaj i bądź obecny.

Jak pomóc osobie doświadczającej przemocy?

W sytuacji, gdy chcemy udzielić pomocy osobie doświadczającej przemocy, warto pamiętać o następujących krokach:

 • Wysłuchaj osoby potrzebującej, nie oceniaj ani nie bagatelizuj jej doświadczeń.
 • Zachęcaj do zgłoszenia sprawy odpowiednim służbom, takim jak policja czy organizacje pomocowe.
 • W miarę możliwości, pomóż w znalezieniu schronienia lub bezpiecznego miejsca, gdzie osoba może się ukryć przed sprawcą przemocy.
 • Wskaż dostępne źródła pomocy, takie jak numery telefonów interwencyjnych, poradni psychologicznych czy organizacji wspierających ofiary przemocy.

Pomoc na odległość

W dzisiejszych czasach pomoc na odległość staje się coraz bardziej popularna, szczególnie ze względu na rozwój technologii i możliwość niesienia wsparcia przez internet. W poniższych podrozdziałach omówimy, jak pomagać na odległość, np. przez internet, finansowo oraz za pośrednictwem wolontariatu.

Jak pomóc przez internet?

Pomoc przez internet może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb osoby potrzebującej. Oto kilka przykładów, jak pomagać przez internet:

 • Udzielenie wsparcia emocjonalnego – prowadzenie rozmów, słuchanie z empatią, okazywanie zrozumienia i troski.
 • Udzielenie porad – np. w zakresie zdrowia, finansów, edukacji czy pracy.
 • Zapewnienie informacji o dostępnych zasobach – wskazanie na możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy, np. terapeuty, doradcy finansowego czy lekarza.
 • Wsparcie finansowe – np. poprzez udział w zbiórkach pieniężnych, zakupienie potrzebnych przedmiotów czy opłacenie usług.

Jak pomóc finansowo?

Pomoc finansowa może być nieoceniona dla osób doświadczających trudności materialnych. Istnieje wiele sposobów, aby pomóc finansowo, takich jak:

 • Przekazanie darowizny na rzecz organizacji charytatywnej lub indywidualnej zbiórki pieniężnej.
 • Udzielenie pożyczki lub darowizny bezpośrednio osobie potrzebującej.
 • Zakupienie potrzebnych przedmiotów czy opłacenie usług na rzecz osoby potrzebującej.
 • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i organizacji, które angażują się w pomoc innym.

Jak pomóc za pośrednictwem wolontariatu?

Pomoc wolontariatu to sposób na niesienie wsparcia innym poprzez zaangażowanie się w różne formy działalności społecznej. Wolontariat może przybierać różne formy, takie jak:

 • Wolontariat lokalny – np. pomoc w organizacji imprez charytatywnych, wspieranie osób starszych czy niepełnosprawnych w codziennych czynnościach.
 • Wolontariat na odległość – np. udzielanie porad przez internet, tłumaczenie tekstów czy prowadzenie mediów społecznościowych dla organizacji charytatywnych.
 • Wolontariat międzynarodowy – np. udział w projektach pomocy rozwojowej, wspieranie edukacji czy ochrony środowiska w innych krajach.
 • Wolontariat w ramach specjalistycznych umiejętności – np. udzielanie porad prawnych, medycznych czy finansowych na rzecz osób potrzebujących.

Polecane: