Aktualny Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia: Gabriela SKRZYPEK

Wice Prezes: Maria ZACHARA

Skarbnik: Marian PRICEL

Sekretarz: Irena BYCZEK

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Współpraca

Teatr Mały

Dla obecnych i przyszłych emerytów